Privacy en Cookie beleid

Privacy en Cookie beleid

Privacybeleid Coffeecompany

De producten van het merk Coffeecompany en bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website producten van het merk Coffeecompany, worden ontwikkeld en uitgebracht door Coffeecompany Holding by Albron B.V. (“CC”) en haar respectievelijke bedrijfsonderdelen in de diverse landen. CC streeft ernaar uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in acht te nemen en te waarborgen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen en voor welke doeleinden. Dit betekent onder andere dat wij: in detail de categorieën persoonlijke gegevens toelichten die wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen; duidelijk aangeven voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond wij persoonlijke gegevens verwerken; ernaar streven de verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot die gegevens die alleen voor legitieme doeleinden nodig zijn; eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en partijen die op onze instructies persoonlijke gegevens verwerken vragen hetzelfde te doen; uw recht respecteren om inzage en een kopie van uw persoonlijke gegevens te vragen en deze te laten wijzigen of verwijderen, naast uw andere rechten zoals hierna nader omschreven. Wij wijzen u erop dat wij ook persoonlijke gegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Wij verwijzen u naar ons Cookiebeleid [voeg link in] indien u hier meer over wilt weten. Wij raden u aan dit beleid nauwkeurig door te lezen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd 1 mei 2018.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

CC is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot dit Privacybeleid.

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u ervoor kiest een account aan te maken, een product van het merk Coffeecompany te kopen of op enige andere manier contact met ons op te nemen, zullen wij u vragen enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Daarnaast vragen we u mogelijk om enkele optionele gegevens over uw gebruik van producten van het merk Coffeecompany. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om op persoonlijke wijze met u te communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken, en om klachten te registreren en af te handelen;
 • indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief; om u op de hoogte te houden van onze commerciële ontwikkelingen en persoonlijke aanbiedingen gebaseerd op uw bestelhistorie en gedrag op onze website;
 • om marktonderzoek uit te voeren om uw behoeften in kaart te brengen en ons bedrijf te verbeteren;
 • om uw deelname aan wedstrijden, acties, enquêtes of functionaliteiten op de website administratief te verwerken;
 • om uw account voor onze website te beheren;
 • om een overeenkomst uit te voeren, zoals het verrichten van transacties, het administreren en voltooien van uw aankopen van producten van het merk Coffeecompany en hieraan gerelateerde diensten;
 • om statusupdates en serviceberichten te versturen;
 • om berichten te versturen indien wijzigingen worden doorgevoerd in ons beleid en andere (wettelijke) documenten die wellicht op u betrekking hebben;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen.

Op welke rechtsgronden worden uw gegevens verwerkt?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken indien wij hiervoor een rechtsgrond hebben. De desbetreffende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden zijn: U heeft ons toestemming gegeven uw persoonlijke gegevens te verwerken (bijvoorbeeld indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of een Coffeecompany-account heeft aangemaakt); Verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren, of om voorbereidingen te treffen om een overeenkomst met u aan te gaan op uw verzoek (bijvoorbeeld indien u een order op onze website plaatst); Verwerking is noodzakelijk voor andere legitieme belangen die wij nastreven (zoals het verwerken van IP-adressen om misbruik van onze website te voorkomen, te detecteren en/of aan te pakken en/of het opslaan van aanvullende informatie om u te kunnen identificeren wanneer u de toegang tot uw account verliest); Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wij moeten vanwege fiscale regelgeving bijvoorbeeld bepaalde klantgegevens bewaren).

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren met ons delen, bijvoorbeeld door: u aan te melden voor onze nieuwsbrief; per e-mail, telefonisch of schriftelijk of via social media te communiceren met onze Consumentenservice; uw producten van het merk te registreren (online of door de ingevulde antwoordkaart te retourneren die bij het product wordt geleverd); deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum, of door een vragenlijst of enquête in te vullen met betrekking tot producten van het merk Coffeecompany; een product van het merk Coffeecompany of dienst direct via onze website aan te schaffen; een account aan te maken; deel te nemen aan een activiteit op social media met betrekking tot producten van het merk Coffeecompany door deze te liken of te delen of door middel van het uploaden van content; op verzoek berichten op uw mobiele telefoon/apparaat te ontvangen; deel te nemen aan productbeoordelingen of enquêtes; aanmelding via social media: door uw Facebook, LinkedIn of andere social media te gebruiken om een account aan te maken of in te loggen;
social listening: wij kunnen op het internet zoeken naar relevante en openbare inhoud en deze gebruiken om onze producten of diensten te verbeteren of consumentenkwesties op te lossen ; cookies die door CC of derden op uw computer of mobiele apparaat zijn geplaatst wanneer u onze websites bezoekt en de cookies accepteert.

COOKIES EN TRACKING

Wij maken op deze website gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen. Wanneer u een online winkelwagentje gebruikt, kunnen wij met behulp van cookies uw aankopen volgen. Wilt u geen cookies ontvangen, lees dan in de Help-functie van uw internetbrowser hoe u ze kunt blokkeren of hoe u een melding kunt krijgen voordat er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u cookies blokkeert, kunt u mogelijk echter niet langer gebruikmaken van alle opties op deze website.

Wanneer u deze website bezoekt om informatie te zoeken, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u, zoals de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond. We gebruiken deze informatie om het verkeer op deze website te volgen en de website te kunnen verbeteren.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Door de merkproducten te gebruiken verschaft u ons of onze dienstverleners of tussenpersonen bepaalde gegevens, waaronder persoonlijke gegevens. Wij gebruiken en slaan persoonlijke gegevens alleen op indien u deze gegevens direct heeft verschaft of indien deze gegevens duidelijk aan ons zijn verschaft voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven genoemd of zoals gemeld wanneer u ons persoonlijke gegevens verschaft. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor uw voorafgaande toestemming heeft gegeven. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken: Contactgegevens (bv. voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer); Andere persoonsgegevens (bv. Geslacht, geboortedatum (optioneel), nationaliteit, taal); [ Financiële en transactiegegevens (bv. informatie over uw bankrekeningnummer, het nummer de laatste vier cijfers en het type van uw creditcard of bankpas); Accountgegevens (bv. gebruikersnaam en wachtwoord). Informatie over uw Coffeecompany-product.

Hoe delen we uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners of tussenpersonen ('verwerkers') om namens ons bepaalde verwerkingsactiviteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een koopovereenkomst (zoals betaaldienstverleners en pakketdiensten). Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, leasen of doorgeven aan derden, zodat zij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij maken gebruik van externe dienstverleners voor website hosting, zoals [voeg voorbeeld toe]Sentia, voor de verwerking van betalingen, zoals [voeg voorbeeld toeMollie], voor pakketdiensten, zoals [voeg voorbeeld toe]Van Straaten Post\, voor advertenties van derden, zoals [voeg voorbeeld toe]. Wij sluiten zogenaamde ‘bewerkersovereenkomsten’ met alle partijen die namens ons uw persoonlijke gegevens verwerken, om ervoor te zorgen dat zij wettelijk verplicht zijn uw gegevens geheim te houden, passende beveiligingsmaatregelen nemen, ons op de hoogte brengen van iedere inbreuk in verband met uw persoonlijke gegevens, en andere verplichtingen ter bescherming van uw privacy. CC verkoopt van tijd tot tijd (onderdelen van) bedrijven aan andere bedrijven. Wanneer dergelijke bedrijfsactiviteiten betrekking hebben op producten van het merk Coffeecompany, kan bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook overdracht plaatsvinden van uw persoonlijke gegevens naar de nieuwe eigenaar. Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van onze medewerkers. Wij delen persoonlijke gegevens met aan CC gelieerde bedrijven volgens onze Bindende Bedrijfsvoorschriften (“Binding Corporate Rules”) die bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd zijn.

Commerciële berichten

Wij sturen u graag informatie over producten van het merk Coffeecompany en bijbehorende diensten waarvan wij denken dat u deze interessant zult vinden op basis van uw bestelhistorie en gedrag op onze website, bijvoorbeeld via e-mail of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien (i) u specifiek toestemming geeft om deze berichten van ons te ontvangen; of (ii) u bij ons een product of dienst heeft aangeschaft dat/die vergelijkbaar is met het product of de dienst waarover wij u willen informeren en u op het moment van aankoop geen gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van dergelijke berichten. U heeft altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor verdere berichtgeving van ons met betrekking tot producten van het merk Coffeecompany en diensten door te klikken op de uitschrijflink onderaan de door ons verstuurde e-mails., of door naar uw online profiel te gaan en uw communicatievoorkeuren te wijzigen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We beschermen uw persoonlijke gegevens door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen. Hieronder vallen beveiligde registratieformulieren, het versleutelen van gegevens en beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Wat zijn de bewaartermijnen?

Verzamelde persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de in dit Privacybeleid weergegeven doelstellingen te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn vereist en gerechtvaardigd is of door de wet wordt toegestaan. Een paar voorbeelden:

 • Uw aankoop. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot uw aankoop worden bewaard totdat de order is uitgevoerd, en voor de duur van twee jaar na het verstrijken van de wettelijke garantieperiode - tenzij u een account heeft aangemaakt. In dat geval worden de gegevens voor de duur van de hieronder vermelde periode bewaard. Wij wijzen u erop dat bepaalde persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaard moeten worden om te kunnen voldoen aan wettelijke (fiscale) verplichtingen.
 • Uw account. Persoonlijke gegevens met betrekking tot uw account (zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, facturen en alle andere persoonlijke gegevens die in uw account worden opgeslagen) worden bewaard totdat u besluit uw account te verwijderen, en voor de duur van drie maanden hierna
 • Wanneer u contact met ons opneemt. Indien u besluit contact met ons op te nemen, bewaren wij alle ontvangen persoonlijke gegevens zolang als nodig is om uw verzoek te kunnen behandelen, en voor de duur van drie maanden hierna.
 • Uw aanmelding voor onze commerciële berichten. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere vormen van commerciële communicatie, worden alle persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zoals uw naam en e-mailadres, bewaard totdat u besluit u uit te schrijven. Indien u zich uitschrijft kunnen wij uw (e-mail)adres bewaren en toevoegen aan een lijst van partijen die zich hebben uitgeschreven. Indien dit het geval is, worden deze gegevens bewaard voor de duur van drie maanden nadat u zich heeft uitgeschreven, enkel en alleen om aan te geven dat u geen commerciële berichten wilt ontvangen.
 • Indien u deelneemt aan wedstrijden, enquêtes en productbeoordelingen. Alle persoonlijke gegevens die verwerkt kunnen worden tijdens wedstrijden, enquêtes en uw deelname aan productbeoordelingen worden bewaard voor de duur van twee jaar nadat de gegevens zijn verzameld.

Gegevensoverdracht

De bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor het verkopen en in de handel brengen van producten van het merk Coffeecompany zoals op deze website zijn vermeld, zijn onderdeel van het CC-concern over de gehele wereld. Om die reden kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen binnen het CC-concern. Bovendien wordt het systeem van CC gehost door een dienstverlener in Nederland.

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op in een Cloud

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan in een Cloud. Uw persoonlijke gegevens kunnen hierdoor namens ons door een cloud-dienstverlener worden verwerkt en op verschillende locaties in de wereld worden opgeslagen. Wij hebben met deze cloud-dienstverleners contractuele afspraken gemaakt en de noodzakelijke organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden gebruikt.

Kinderen

Wij richten ons niet op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat wij niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek van het kind inwilligen.

Uw rechten

In alle commerciële berichten die u ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven voor verdere commerciële berichten (oftewel bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw persoonlijke gegevens). Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek om uitschrijving te voldoen. Wij wijzen u erop dat indien u zich uitschrijft voor commerciële berichten wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten mogen sturen, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

U kunt ook vragen om persoonlijke gegevens die u eerder aan ons heeft verschaft te herzien, te corrigeren, bij te werken, weg te laten, te beperken of te verwijderen, of een verzoek indienen om een digitaal kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen met als doel deze door te sturen naar een ander bedrijf (voor zover dit recht op gegevensportabiliteit aan u toekomt op grond van de toepasselijke wetgeving), door contact op te nemen met onze Consumentenservice info@coffeecompany.nl, onder vermelding van uw naam (uw bedrijf) en uw adres. Wij zullen aan uw verzoek voldoen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden weggelaten uit onze database. Voor uw bescherming mogen wij alleen uitvoering geven aan verzoeken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan het desbetreffende e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek te versturen, en dienen wij wellicht uw identiteit te verifiëren voordat wij uitvoering geven aan uw verzoek. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.
Wij wijzen u erop dat wij wellicht bepaalde gegevens dienen te bewaren voor administratieve doeleinden en/of om eventuele transacties te voltooien die u begonnen bent voordat u een verzoek tot wijziging of verwijdering indiende (wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de verschafte persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie).

Sollicitatieformulier

De via het sollicitatieformulier verzamelde persoonsgegevens worden beperkt bewaard, en gebruikt voor de sollicitatie procedure door onze HR afdeling, storemanagers of franchisenemers. Wanneer het een franchisefiliaal betreft is vanaf dat moment de franchisenemer verantwoordelijk in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwijdert CC de gegevens.

Rol van gegevensbeschermingsautoriteiten

Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, dan helpen wij u graag verder. Desalniettemin heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder in de lidstaat waarin u woont. Een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier.

Contact- en bedrijfsgegevens

We ontvangen graag uw vragen en opmerkingen over privacy via privacy@jdecoffee.com. Of neem contact met ons op via onze social media kanalen.

Coffeecompany Holding by Albron B.V.

Adres: Zeeburgerpad 13, 1018 AH Amsterdam
Tel.: 020-4282248
Kamer van Koophandel: 33277981

Functionaris voor gegevensbescherming: First Privacy GmbH Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Duitsland Handelsregister Bremen: HRB 29225 HB privacy@jdecoffee.com

Back to Top