News

476 kg koffie voor De Regenboog Groep

By CoffeeCompany HQ

476 kg koffie voor De Regenboog Groep

Sinds 2008 zamelt coffeecompany in december koffie in voor de inloophuizen van De Regenboog Groep. Bij de regenboog groep komen Amsterdamse dak- en thuislozen samen. De inloophuizen dienen als ontmoetingsplek waar koffie een belangrijke plaats inneemt. De koffie wordt gedeeld, gedronken en opent het gesprek. In die zin heeft het inloophuis de functie van een koffiehuis en hier draagt coffeecompany natuurlijk graag aan bij.

Ook dit jaar doneren wij weer één zakje koffiebonen voor ieder verkocht zakje, blik of doosje koffie tijdens de donkere decemberdagen.

Afgelopen maand is er maar liefst 476 kg koffie ingezameld! Hiermee zijn Amsterdamse dak- en thuislozen voorzien van ruim 63.300 kopjes koffie in 2024!

Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit mooie doel!

Back to Top